Krikščionių partija

Krikščionių partijos Šakių skyriaus kandidatų į Šakių rajono savivaldybės tarybą
SĄRAŠAS
(rinkiminis numeris 142)

1. Romaldas Petras Damušis Advokatas
2. Vincas Pulokas įmonės direktorius
3. Daiva Dovydė MAMN-KC – prezidentė
4. Saulius Urbaitis inžinierius
5. Daiva Bublaitienė verslininkė
6. Rima Prekevičienė kultūros darbuotoja
7. Leonas Puidokas verslininkas
8. Birutė Lukošienė buhalterė
9. Antanas Sinkus inžinierius
10. Vitalijus Bogovičius inžinierius
11. Reda Konteikienė dėstytoja
12. Edita Šakaitienė pedagogė
13. Beniamina Tirlikienė auklėtoja

KP Šakių skyriaus rinkiminė
PROGRAMA

KP Šakių skyriaus veiklos prioritetai

Zanavykų vienybė – be susipriešinimo dėl turtinių skirtumų, politinių pažiūrų ir socialinės padėties.
Visuotinės gyventojų gerovės siekimas ir žemės ūkio sektoriaus plėtra.
Verslo bei ekonomikos, infrastruktūros plėtros skatinimas ir saugios aplinkos kūrimas.
Visuomenės švietimo, mokymo, sveikatingumo gerinimas, socialinio saugumo užtikrinimas.
Zanavykijos kultūrinio savitumo ir krašto patrauklumo puoselėjimas bei turizmo skatinimas.

KP Šakių skyriaus veiklos tikslai

Puoselėti krikščioniškas dvasines vertybes ir tautinės kultūros tradicijas, stiprinti pilietinę visuomenę su teisinga tvarka ir modernia savivalda, dirbti rajono žmonių labui, nutraukti sąstingį politiniame ir visuomeniniame gyvenime.
Didinti visuomeninių ir religinių bendruomenių įtaką savivaldybės ir jos padalinių sprendimams.
Skatinti vietinės ekonomikos plėtrą, privačią iniciatyvą, smulkų verslą ir kaimo amatus.
Išsaugoti esamas darbo vietas, šalinti jų mažėjimo priežastis, skatinti dirbančių užsienyje asmenų grįžimą, mažinti emigraciją.
Palaikyti ir skatinti verslininkus, ūkininkus, amatininkus, kuriančius naujas darbo vietas.
Sudaryti galimybes daugiabučių namų modernizavimui.
Siekti skaidraus, teisėto ir efektyvaus savivaldybės biudžeto bei užsienio fondų lėšų panaudojimo pagal numatytus prioritetus ir užtikrinti griežtą jų panaudojimo kontrolę.
Siekti, kad savivaldybė ir jos įmonės vengtų nepagrįstų ir rizikingų kreditų bei paskolų.
Reikalauti skaidrumo organizuojant savivaldybės konkursus.
Užkirsti kelią neskaidriam viešųjų pirkimų organizavimui, užtikrinti lygiateisiškumo bei konkurencijos principus, siekti sumažinti paslaugų ir darbų kainas.
Išspręsti dirbtinai sukeltas atliekų tvarkymo problemas, peržiūrėti vietinės rinkliavos už atliekų išvežimą kainodarą ir ją kvalifikuotai sureguliuoti.
Organizuoti optimalų gyventojų aptarnavimą viešuoju transportu.
Išsiaiškinti vandens, kanalizavimo, šilumos ir karšto vandens įkainių nustatymo pagrįstumą, siekti principingai įvertinti šias paslaugas teikiančių įmonių veiklą ir rasti būdus įkainių mažinimui.
Individualizuoti socialinių pašalpų skyrimą: šalpos būtinybė ir dydžiai turi būti nustatomi pagal esamas galimybes bei reikalingumą.
Plėsti socialinių paslaugų tiekimą pagyvenusiems žmonėms ir asmenims su negalia.
Mažinti darbingų socialiai remtinų gyventojų skaičių rajone.
Stiprinti švietimo, kultūros ir medicinos įstaigų materialinę bazę ir sustabdyti jų naikinimo procesą.
Principingai vertinti tarnybines pareigas, moralę ir etiką pažeidžiančius asmenis. Šalinti korupcijos ir biurokratizmo priežastis.