Atgal »    Į titulinį »

Vaikų išlaikymas

Sausio23

Kiek alimentų vaikui privalo mokėti nedirbantis asmuo?

LR CK 3.192 str. 1 d. numatyta, jog tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus.

CK 3.192 str. 2 d. numatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, o 3 d. numatyta, jog išlaikymą nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.

Jokios minimalios sumos ar maksimalių dydžių, įstatymai nenumato. Tačiau teismų praktikoje susiformavo optimalūs dydžiai. LR Aukščiausiojo teismo Senatas, įvertinęs keleto metų teismų sprendimus, mano, kad vienam vaikui išlaikyti vidutiniškai reikia apie 700-800 Lt. Kadangi abu tėvai vienodai atsakingi už savo vaikų išlaikymą ir auklėjimą, todėl iš kiekvieno priteistina, vidutiniškai, po 350-400 Lt. Nukrypimai į didesnę ar mažesnę pusę galimi tik esant rimtoms priežastims – pakitusiems vaiko poreikiams arba tėvų turtinei padėčiai.

CK 3.194 str. 1 d. numatyta, jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas iš jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus,  teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Šio str. 3 d. sako, jog išlaikymą teismas priteisia iki vaikui sueis pilnametystė, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris nustatytas esant nepilnamečiui.

Pagal LR CPK 742 str. 4 p., jeigu asmuo, privaląs mokėti vaikams išlaikyti periodines išmokas, šių išmokų nemoka ir nedirba arba išlaikymo įsiskolinimo negalima išieškoti CPK 663 str. 1 d. nustatyta tvarka, išieškojimas nukreipiamas į skolininko turtą. Nesant turto, skola kaupiasi, kurią vaikas gali išsiieškoti net ir sulaukęs pilnametystės. Bendroji senatis ilga – 10 metų. Piktybinis vengimas teikti išlaikymą yra baudžiamas pagal LR BK 164 str. (tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų). Dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo reikėtų kreiptis į policiją su pareiškimu arba į antstolį, kuris vykdomąjį dokumentą perduos kompetentingai ikiteisminio tyrimo institucijai.

Pravartu nesąžiningiems tėveliams (ar mamytėms) žinoti, kad vengęs išlaikyti vaiką asmuo praranda teisę būti to vaiko išlaikomas senatvės ar negalios atveju.

Be to, vaiko motina gali gauti išlaikymą iš valstybės, kurio suma paverčiama nesąžiningo tėvelio (ar mamytės) skola valstybei, su visomis tos skolos palūkanomis ir išieškojimo kaštų susigrąžinimu iš skolininko. Ir senatis ilga – 10 metų nuo skolos fakto paaiškėjimo.


Atgal »    Į titulinį »