Atgal »    Į titulinį »

Kokiais atvejais dovanojimo sutartį būtina tvirtinti notariškai

Sausio3

Dovanojimo sutartys pagal lietuvišką tradiciją ir įstatymus gali būti žodinės, rašytinės ir patvirtintos notariškai. Jų sudarymo formą nustato LR Civilinio kodekso 6.469 str.

Žodžiu gali būti sudaromos tik tokios sutartys, kurių suma (vertė) neviršija 5000 Lt. Tačiau, šalims pageidaujant, tokius sandorius nedraudžiama įforminti ir raštu arba pasitvirtinti notariškai.

Sutartys, kai dovanojamo turto vertė nuo 5000 iki 50000 Lt, turi būti rašytinės formos, o šalių pageidavimu gali būti patvirtintos ir notariškai. Jeigu nesilaikyta reikalaujamos rašytinės formos, tai kilus ginčui, sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu.

Nekilnojamojo daikto (žemės ir statinių) dovanojimo sutartys, taip pat dovanojimo sutartys, kurių suma didesnė kaip 50000 Lt, be išimčių turi būti notarinės formos. Šio reikalavimo nesilaikymas sandorį daro negaliojančiu.

Pravartu žinoti, kad nekilnojamojo arba privalomo registruoti daikto ar daiktinės teisės į jį dovanojimo sutartį reikia įregistruoti viešame registre, nes prieš trečiuosius asmenis teisines pasekmes turės tik įregistruota sutartis.


Atgal »    Į titulinį »