Atgal »    Į titulinį »

Su Šv. Kalėdom!

Gruodžio24
Mielieji,

Šilumos ir ramybės Jūsų namams, džiaugsmo širdims, meilės ir santarvės šeimoms, prasmingų darbų ir svaraus uždarbio, stiprybės nelengvoje kasdienybėje. Susėskime prie Kūčių stalo, trumpam pamirškime rūpesčius, nepriteklius ir negandas, nustumkime į giliausią kertę blogybes ir atidarykime duris Ateinančiam ir Nešančiam į mūsų namus Tikėjimą, Viltį ir Meilę. Būkime vieningesni, puoselėkime savo kraštą, kurkime geresnį gyvenimą ir tikėkime šviesesne ateitimi. Romaldas Petras Damušis


Atgal »    Į titulinį »